Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet

Địa chỉ: đường Santiphap, tổ 38, bản Phonxavangtay, thành phố Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND L​ào

Điện thoại: (856) 41 212418.

Fax: (856) 41 212182

Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn; lanhsusavan@gmail.com.

Website: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​