Hội đàm thường niên năm 2017

giữa Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình

và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Sa-vẳn-na-khệt

------------------------------

            Thực hiện Biên bản ghi nhớ của Hội nghị biên giới năm 2016 giữa Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Sa-vẳn-na-khệt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ký ngày 16/11/2016 tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 15/12/2017, tại thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đã diễn ra "Hội đàm thường niên năm 2017 giữa Đoàn đại biểu Biên giới tỉnh Quảng Bình và Đoàn đại biểu Biên giới tỉnh Sa-vẳn-na-khệt". Đoàn Đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình, do ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Sa-vẳn-na-khệt, do ông Thong-kẹo Phụt-thạ-kay-nhạ -lạt, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn.

            Sau khi đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương, Trưởng Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh đã đánh giá tình hình và  kết quả hợp tác giữa hai địa phương về công tác biên giới năm 2017. Với những nội dung chính như sau: Hai tỉnh đã duy trì tốt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh biên giới giữa các cấp chính quyền cũng như các lực lượng chuyên trách. Các nội dung đã được thống nhất tại Biên bản cuộc họp giữa hai Đoàn công tác biên giới của hai tỉnh ký ngày 16/11/2016 đã được triển khai thực hiện. Các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an của hai tỉnh đã luân phiên tổ chức các đoàn công tác để trao đổi tình hình, đánh giá kết quả phối hợp giữa hai bên trong công tác quốc phòng an ninh, biên giới. Các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành liên quan đã quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân hai bên biên giới trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực biên giới của mỗi nươc. Tuyến biên giới giữa hai tỉnh được bảo vệ an toàn, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới được giữ vững, đường biên và các cột mốc quốc giới được đảm bảo nguyên trạng. Các lực lượng chức năng của hai tỉnh duy trì tốt công tác trao đổi thông tin có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp trong nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chính quyền các cấp của hai tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân hai bên biên giới. Hai tỉnh đã phối hợp hoàn thành công tác điều tra song phương người Lào và người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của hai tỉnh vào năm 2016. Được Trung ương hai nước đánh giá là cặp tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác điều tra song phương.

            Các vấn đề tồn tại: Tuy đã có những cố gắng nhất định, nhưng hiện nay việc phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực biên giới vẫn gặp nhiều khó khăn. Người dân phần lớn không có nghề nghiệp ổn định, nguồn sống chủ yếu dựa vào việc khai thác tài nguyên rừng; hiểu biết về pháp luật, chính trị, văn hóa-xã hội hạn chế. Nguyên nhân do địa hình khu vực biên giới hiểm trở, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, thông tin truyền thông hạn chế; người dân sống trong khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp, khả năng hiểu biết về chính trị, văn hóa, xã hội, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao; cơ sở hạ tầng kém, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn để nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng, trong khi đó ngân sách của hai tỉnh rất hạn chế.

            Về phương hướng hợp tác năm 2018: Hai tỉnh cam kết tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong hợp tác giữa hai địa phương về công tác biên giới năm 2017; phát huy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cấp chính quyền và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; phối hợp chặt chẽ về quản lý biên giới, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng của hai tỉnh tăng cường phối hợp tuần tra chung và triển khai các biện pháp để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm ở khu vực biên giới; thường xuyên thông báo cho nhau tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý các công trình xây dựng trong vành đai biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào và pháp luật mỗi nước. Về phát triển cửa khẩu biên giới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục hoàn thành xây dựng Quốc lộ 9B đến khu vực Chút Mút trong thời gian tới, tỉnh Sa-vẳn-na-khệt quan tâm, tìm nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường đến khu vực Lạ-vin. Trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép mở cửa khẩu Chút Mút-Lạ vin. Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trong khu vực biên giới. Hai tỉnh thống nhất gửi danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh lên Đoàn Chuyên viên liên hợp thực hiện Thỏa thuận để trình Trường đoàn đại biểu biên giới hai nước xem xét, phê duyệt hoàn thành trong tháng 01/2018. Tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh sau khi được Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Lào phê duyệt, hoàn thành trước tháng 5 năm 2019. Đồng thời ngăn chặn không để tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú tái diễn.

            Kết thúc Hội đàm, Đoàn đại biểu biên giới hai tỉnh cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị biên giới năm 2017. Cuộc họp thường niên về công tác biên giới lần tiếp theo vào năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời gian cụ thể hai bên sẽ trao đổi thông qua cơ quan Ngoại vụ của hai tỉnh.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác