​​Tiểu sử
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Savannakhet
 Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

TRẦN CÔNG THỊNH

Thông tin cá nhân

Tổng lãnh sự Trần Công Thịnh, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1958, tại Thái Bình. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và đã gắn bó với ngành Ngoại giao gần 30 năm.

Ông đã lập gia đình

Học vấn:

Tốt nghiệp Cử nhân Học viện Cảnh sát, Cao cấp Lý luận chính trị, Quản lý Nhà nước Học viện Hành chính Quốc gia.

Sự nghiệp Ngoại giao

Ông được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet - CHDCND Lào, tháng 01 năm 2016. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Tổng lãnh sự từ tháng 3 năm 2016 và đã trình Thư ủy nhiệm lên lãnh đạo Bộ Ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 11/3/2016.

Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015, Ông giữa chức Vụ trưởng Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 5 năm 2011 đến 5 năm 2013, Ông giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 4 năm 2011, Ông giữ chức Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam tại Bát-tam-bang, Vương quốc Campuchia.

Từ tháng 12 năm 2003 đến 10 năm 2007, Ông giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 11 năm 2003, Ông làm Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 6/2000 đến tháng 7 năm 2003, Ông là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào (Viêng Chăn - Lào).

Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 5 năm 2000, Ông là Chuyên viên Văn phòng Ban Việt kiều Trung ương (nay là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao).

Từ năm 1976 đến 10/1990, Ông  học tập và làm việc trong ngành Công an.

Tặng thưởng: Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, TLS Trần Công Thịnh đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kỷ niệm chương "Vĩ sự nghiệp Ngoại giao", Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài" ...                                                                       

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​