Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet

Địa chỉ: đường Santiphap, tổ 38, bản Phonxavangtay, thành phố Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND L​ào

Điện thoại: (856) 41 212418; Di động: (856) 2098036666

Fax: (856) 41 212182

Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn

Website: www.vietnamconsulate-savanakhet.org/​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​