• TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAVANNAKHET


  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet

  Địa chỉ: đường Santiphap, tổ 38, bản Phonxavangtay, thành phố Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

  Điện thoại: (+856) 41 212418.

  Fax: (+856) 41 212182

  Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn; lanhsusavan@gmail.com.

 • Điện thoại Bảo hộ công dân: (+856) 2092546999.

                                                                         

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

1. Vũ Anh Dũng, Tổng Lãnh sự; ĐT: (+856 41253083)

2. Nguyễn Duy Doanh, Lãnh sự;

3. Nghiêm Thúy Hương, Lãnh sự;

4. Đỗ Văn Long, Lãnh sự;

5. Phạm Minh Anh, Lãnh sự;

6. Đặng Hoài Nam, Kế toán;

7. Trần Văn Chiến, Quản trị;

8. Nguyễn Văn Chính, Lái xe.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​