• TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAVANNAKHET


  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet

  Địa chỉ: đường Santiphap, tổ 38, bản Phonxavangtay, thành phố Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

  Điện thoại: (+856) 41 212418.

  Fax: (+856) 41 212182

  Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn; lanhsusavan@gmail.com.

 • Điện thoại Bảo hộ công dân: (+856) 2092546999.

                                                                         

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

1. Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự; ĐT: (+856 )

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Lãnh sự;

3. Nghiêm Thúy Hương, Lãnh sự;

4. Đỗ Văn Long, Lãnh sự;

5. Ngô Quang Trung, Lãnh sự;

6. Phạm Thị Liên, Kế toán;

7. Nguyễn Văn Duy, Quản trị;

8. Nguyễn Trường Sơn, Lái xe.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​